Zon 1 Ledig plats
Vecka Dag Datum Fiskekort 1 Fiskekort 2 Fiskekort 3 Fiskerättsägare Bokad plats
20 20-maj        
21-maj        
21 22-maj        
Ti 23-maj        
On 24-maj        
To 25-maj        
Fr 26-maj x      
27-maj x x    
28-maj        
22 29-maj        
Ti 30-maj        
On 31-maj        
To 01-jun       x
Fr 02-jun x      
03-jun x x x x
04-jun x x    
23 05-jun x x    
Ti 06-jun        
On 07-jun        
To 08-jun x x   x
Fr 09-jun x x   x
10-jun x x    
11-jun x     x
24 12-jun        
Ti 13-jun x x    
On 14-jun x x    
To 15-jun x x x  
Fr 16-jun x x x x
17-jun x x x  
18-jun x x x x
25 19-jun x x x x
Ti 20-jun x x x  
On 21-jun x x x x
To 22-jun x x x x
Fr 23-jun x x    
24-jun x x x  
25-jun x x x  
26 26-jun x x    
Ti 27-jun x x x x
On 28-jun x x    
To 29-jun x x x  
Fr 30-jun x x x  
01-jul x x x  
02-jul x x x x
27 03-jul x x    
Ti 04-jul       x
On 05-jul x x    
To 06-jul x x x x
Fr 07-jul x      
08-jul x x x x
09-jul       x
28 10-jul x x    
Ti 11-jul x x x  
On 12-jul x x   x
To 13-jul x x x  
Fr 14-jul x x x  
15-jul x x x x
16-jul x x x x
29 17-jul x x x x
Ti 18-jul x x x x
On 19-jul x x x x
To 20-jul x      
Fr 21-jul x x x  
22-jul x      
23-jul        
30 24-jul x      
Ti 25-jul x x x x
On 26-jul x x x x
To 27-jul        
Fr 28-jul x      
29-jul x x x  
30-jul x     x
31 31-jul        
Ti 01-aug x      
On 02-aug X X    
To 03-aug x x    
Fr 04-aug x x    
05-aug x      
06-aug x x x x
32 07-aug x x    
Ti 08-aug       x
On 09-aug        
To 10-aug x x    
Fr 11-aug x      
12-aug        
13-aug        
33 14-aug x x x x
Ti 15-aug x x   x
On 16-aug x      
To 17-aug        
Fr 18-aug        
19-aug x x    
20-aug        
34 21-aug        
Ti 22-aug        
On 23-aug        
To 24-aug        
Fr 25-aug        
26-aug        
27-aug        
35 28-aug        
Ti 29-aug        
On 30-aug        
To 31-aug        
Fr 01-sep        
02-sep x x x x
03-sep x x x x
36 04-sep        
Ti 05-sep        
On 06-sep        
To 07-sep        
Fr 08-sep        
09-sep x x x x
10-sep        
37 11-sep x x    
Ti 12-sep        
On 13-sep        
To 14-sep        
Fr 15-sep        
16-sep x x x x
17-sep x x x  
38 18-sep        
Ti 19-sep        
On 20-sep        
To 21-sep        
Fr 22-sep x x x x
23-sep x x x x
24-sep x x x x
39 25-sep        
Ti 26-sep x x x  
On 27-sep x x    
To 28-sep x x x  
Fr 29-sep x x x  
30-sep x x x  
01-okt x x x  
40 02-okt        
Ti 03-okt        
On 04-okt        
To 05-okt       x
Fr 06-okt x x    
07-okt x x x  
08-okt x x    
41 09-okt x      
Ti 10-okt        
On 11-okt x x    
To 12-okt        
Fr 13-okt x      
14-okt x x x  
15-okt x x x